Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
 Съдебни заседатели  
 
РЕШИ

ОКРЪЖЕН СЪД- ГР. ЛОВЕЧ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЛОВЕЧ

 

1.    Алиян Асанов Ибрахимов, Квалифициран работник технология на коженото облекло;

2.    Антон Митков Ненков, Инженер-оператор в транспорта-ръководител движение;

3.    Антония Димчева Атанасова, строител външно и вътрешно оформяне на сгради;

4.    Боряна Маринова Петрова-Иванова, социални дейности, психолог;

5.    Боян Иванов Йорданов, инженер по промишлено и гражданско строителство;

6.    Валентин Димитров Вълев, инженер, психология – психолог и учител;

7.    Виолета Ганчева Станчева, социална педагогика, социализация на деца в риск;

8.    Георги Кирилов Кърлов, машинен инженер;

9.    Георги Станчев Пърликов, английска филология и учител по английски език и литература, главен учител;

10.  Дарина Иванкова Симеонова, лесовъд;

11.  Дора Павлова Цонева, информатик, учител;

12.  Евелина Василева Петрова, машинен инженер, педагогическа квалификация -преподавател по технически дисциплини в средни училища;

13.  Екатерина Цветанова Димитрова, икономист;

14.  Катя Георгиева Тодорова, специалист горно дамско облекло;

15.  Катя Стефанова Кънчева, педагог-учител;

16.  Калинка Кирилова Колева, строително-архитектурен техник;

17.  Кина Генова Илиева, икономист-счетоводител;

18.  Любен Пеев Георгиев, икономист;

19.  Мариетка Енева Боджакова, Електроинженер; Счетоводство и контрол; медиатор;

20.  Марийка Стоянова Ангелова, учител, психолог;

21.  Марио Василев Бояджиев, педагогика, превантивна и корекционна педагогика

22.  Мария Николова Гайдарова, филолог, учител – българска филология, специална педагогика-логопедия;

23.  Мария Тодорова Коларова-Пърликова, инженер геодезия, фотограметрия и картография, професионална квалификация учител,

24.  Миглена Георгиева Иванова, студентка

25.  Надежда Димитрова Гатева, икономист;

26.  Надежда Йосифова Петкова, машинен инженер,

27.  Пенка Георгиева Недялкова,

28.  Пенка Димитрова Чернева, историк

29.  Пенка Лалева Луловска, предучилищна педагогика;

30.  Росица Атанасова Василева, икономист-счетоводител;

31.  Румянка Цанкова Цанкова, инженер-химик;

32.  Светлана Тошева Русева, учител;

33.  Станимир Петков Петковски, педагог-магистър по социална педагогика;

34.  Цветелина Димитрова Пенева, кулинар, сервитьор;

35.  Цветозария Димитрова Гатева, икономист-социално-икономическа информация,

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ТРОЯН

 

1.    Ангел Тодоров Чурков, Висше

2.    Ивайло Петров Стефанов, Висше,

3.    Иван Бориславов Василев, Техник, средно;

4.    Йонко Минков Стефанов, Висше-педагог;

5.    Стефан Димитров Мичев, Висше-педагог;

6.    Тодор Минков Радевски, Висше;

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ТЕТЕВЕН

 

1.    Димчо Николов Диков, Педагог;

2.    Огнян Христов Дойнов, Икономист;

3.    Росица Драганова Паскова, Педагог;

4.    Свилен Русинов Чернин, Педагог;

5.    Цветозар Веселинов Герджиков, Специалист земеделие;

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА

 

1.    Румен Гаврилов Рашков, Лекар по дентална медицина;

2.    Румен Лазаров Петров, Икономист;

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. УГЪРЧИН

 

1.    Вася Миткова Скорчева, ;

2.    Венелина Иванова Плугова, ;

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. АПРИЛЦИ

 

1.    Марин Коев Маринов, Механизатор в селското стопанство;

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЛЕТНИЦА

 

1.    Валентина Веселинова Генова, Учител;

2.    Галя Стоянова Потоцка, Оператор шевно производство

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЛУКОВИТ – НЯМА

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР