Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Нормативни актове
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
Профил на купувача
 Вещи лица    Списък  
 СПИСЪК ВЕЩИ ЛИЦА за 2018г.

                                       УТВЪРДИЛИ:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ

                    НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

ГР ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

                                                             / Я. ЯНЕВ /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                    НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН

НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                                              /  И.Ф. Д. РОСЕНОВА /

                   АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

                                                                               / О. БАСАРБОЛИЕВ /

                                                                             

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

                   АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА

                   ПРОКУРАТУРА:

                                                                             / Д. ПОПОВА /

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ

                    НА ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД:

                                                                           / М. ВЪЛЧЕВА /        

                                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                    НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                                                                        / Г. УШЕВ /

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

ГР. ЛОВЕЧ:

                                                                / В. ВЪЛКОВ /

                                    

                   ПРОКУРОР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:

                                                                           / И. ГЕШЕВ /

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                    НА ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:            

                                                                                  / Г. ХРИСТОВА /

                                                          

 

 

С  П  И  С  Ъ  К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401 , ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

 

 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА 2018 ГОДИНА

 

 

1.     Клас „Криминалистични експертизи”

1.1.         Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше,  специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, образование висше,  специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, образование висше,  специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, образование висше,  специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,  специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови , техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

 

1.2.         Трасологични експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше,  специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше,  специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, образование висше,  специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, образование висше,  специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, образование висше,  специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, образование висше,  специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,  специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

 

1.3.         Съдебно-балистични експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше,  специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше,  специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, образование висше,  специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, образование висше,  специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, образование висше,  специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, образование висше,  специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,  специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

 

1.4.         Биометрични криминалистични експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше,  специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше,  специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, образование висше,  специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, образование висше,  специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, образование висше,  специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, образование висше,  специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,  специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

 

2.     Клас „Съдебномедицински експертизи”

2.1.         Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше,  специалност:  съдебна медицина.

 

2.2.         Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше,  специалност:  съдебна медицина.

Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование висше,  специалност: патологоанатомия.

Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше,  специалност: акушерство и гинекология.

 

2.3.         Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше,  специалност: акушерство и гинекология.

 

2.4.         Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

 

2.5.         Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше,  специалност:  съдебна медицина.

Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше,  специалност: акушерство и гинекология.

Д-р Румяна Костова Льоскова, образование висше,  специалност: урология.

 

2.6.         Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р Иво Петров Петракиев, образование висше,  специалност: акушерство и гинекология.

 

3.     Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1.         Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Ивалинка Калчева Калчева – Вълчева, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,   специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова  психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Сергей  Божинов Петков, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, образование: висше; специалност: психиатрия; разрешение за  достъп до квалифицирана информация.

 

3.2.         Съдебно-психологична експертиза

Ирина Николаева Иванова, образование висше,  специалност: психология; квалификация по основи на съдебно-психологичната експертиза.

Мила Маринова Димитрова, образование висше,  специалност: психология.

Христо Тодоров Недев, образование висше,  специалност: психология.

Галя Цветанова Стоянова, образование висше, специалност: психология.

 

3.3.         Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Ивалинка Калчева Калчева – Вълчева, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,   специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова  психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Сергей  Божинов Петков, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,  специалност: психиатрия; разрешение за  достъп до квалифицирана информация.

Д-р Ирина Николаева Иванова, образование висше,  специалност: психология; квалификация по основи на съдебно-психологичната експертиза.

Д-р Мила Маринова Димитрова, образование висше,  специалност: психология.

Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше,  специалност: психология.

 

3.4.         Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование висше,  специалност: патологоанатомия.

Д-р Ивалинка Калчева Калчева – Вълчева, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,   специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше,  специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Сергей  Божинов Петков, образование висше,  специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,  специалност: психиатрия; разрешение за  достъп до квалифицирана информация.

 

4.     Клас „Съдебно-икономически експертизи”

4.1.         Съдебно-счетоводна експертиза

Стойна Иванова Цочева, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Милка Борисова Николова, образование висше,  специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Румянка Николова Петкова, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Георгиев Конов, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.

Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

Светла  Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.

Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Стефан Иванов Вълков, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Соня Стоянова Йотова,  образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

Анелия Трифонова Стоянова образование висше,  специалност: счетоводство и контрол.

Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Веска Петрова Стойчева, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.

Фаня Георгиева Гечева,  образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, образование висше,  специалност: финанси.

Иван Николов Николов, образование висше,  специалност икономика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова,  образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.

Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност:   финанси и кредит.

Румяна Трифонова Христова, образование висше специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

Росица Николаева Ангелова, образование висше специалност: финанси.

Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Наталия Димитрова Шаллиева, образование висше, специалност: макроикономика, квалификация: счетоводна отчетност.

Бонка Василева Сирашка, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Милена Стоянова Карадобрева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Поля Николова Василева, образование висше, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.

 

4.2.         Съдебна финансово-икономическа експертиза

Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Николина Павлова Русева, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Румянка Николова Петкова, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Георгиев Конов, образование висше,  специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.

Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

Светла  Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.

Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Стефан Иванов Вълков, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Соня Стоянова Йотова,  образование висше,  специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

Мариета Григорова Младенова, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Веска Петрова Стойчева, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Мария Бончева Йорданова, образование висше,  специалност: аграрна икономика.

Фаня Георгиева Гечева,  образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, образование висше,  специалност: финанси.

Иван Николов Николов, образование висше,  специалност икономика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова,  образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.

Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност:   финанси и кредит.

Румяна Трифонова Христова, образование висше специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

Росица Николаева Ангелова, образование висше специалност: финанси.

Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Бонка Василева Сирашка, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Николай Михайлов Генков,образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Венера Александрова Динова, образование висше, специалност: международни икономически отношения

Силвана Ташева Димитрова,  образование висше, специалност: финанси.

Милена Стоянова Карадобрева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Поля Николова Василева, образование висше, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.

 

4.3.         Съдебно-стокова експертиза

Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Ралица Иванова Вълева, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол.

Румянка Николова Петкова, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност.

Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Росица Севдалинова Мацева, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, образование висше,  специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Соня Стоянова Йотова,  образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Пламен Василев Николов, образование висше,  специалност:  организация на производството и управление в промишлеността, квалификация икономист.

Геновева Петкова Николова, образование висше,  специалност: финанси и кредит.

Мариета Григорова Младенова, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.

Анита Мирославова Денчева, образование висше,  специалност: финанси.

Иван Николов Николов, образование висше,  специалност икономика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова,  образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.

Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност:   финанси и кредит.

Румяна Трифонова Христова, образование висше специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

Росица Николаева Ангелова, образование висше специалност: финанси.

Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

Бонка Василева Сирашка, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Николай Михайлов Генков,образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Поля Николова Василева, образование висше, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.

 

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1.         Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. Евгения Гатева Минкова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Невена Борисова Йотова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.

Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше,  специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше,  специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене.

Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше,  специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше,  специалност:  машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.

Инж. Стефан Маринов Биков, образование висше, специалност: електрификация на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения.

Инж.Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация-мрежи и съоръжения.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: В и К, екология.

Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше,  специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше,   специалност: промишлено и гражданско строителство- конструкции; оценител на недвижими имоти.

Инж. Данаил Михов Димовски , образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.

Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.

Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Детелин Димитров Събев, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Светослав Миленов Мишев, образование висше;  специалност: геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Инж. Евгени Василев Василев, образование висше; специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.

Николай Михайлов Генков,образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

 

           5.2.    Съдебна автотехническа експертиза

 Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше,  специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене.

Инж. Владимир Николаев Бочев, образование висше, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника,технология и управление на транспорта.

Инж. Данаил Михов Димовски , образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.

Инж. Северина Петрова Георгиева, образование висше, специалност: технология и управление на транспорта

Николай Михайлов Генков,образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

 

            5.3.  Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше,  специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

Инж. Данаил Митев Ампов, образование висше, специалност: механична технология на дървесината.     

Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование висше, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд. 

Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование висше, специалност: горско стопанство.  

Инж. Данаил Михов Димовски , образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.

Инж. Евгени Василев Василев, образование висше; специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.

 

             5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 

   5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.

Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование висше, специалност: архитектура.

Инж. Евгения Гатева Минкова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: В и К, екология.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, образование висше,  специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Невена Борисова Йотова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Веселина Атанасова Милева, образование средно специално,  специалност: строителство и архитектура.

Афродита Иванова Доневска, образование висше, специалност:геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование висше, специалност: пътно строителство.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше,  специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Венцислав Христов Йотов, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.

Инж. Пенка Ангелова Василева, образование висше, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Ерма Зашева Северинова, образование висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.

Инж.Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация-мрежи и съоръжения.

Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше,  специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше,   специалност: промишлено и гражданско строителство- конструкции; оценител на недвижими имоти.

Арх. Камелия Николаева Кънчева - Георгиева, образование висше,  специалност: архитектура.

Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.

Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Детелин Димитров Събев, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Светослав Миленов Мишев, образование висше;  специалност : геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

 

5.6   Съдебно-пожаротехническа експертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше,  специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше,  специалност: електронна техника.

Пламен Иванов Добрев, образование висше, специалност: противопожарна техника и безопасност.

Инж. Евгени Василев Василев, образование висше; специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.

 

7.Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1         .    Съдебно химическа експертиза

Даниела Цонева Петрова – Нешева, образование висше;специалност: химични технологии.

 

7.3.         Съдебно физико - химическа експертиза

Васко Христов Наков, образование висше, специалност: фармация.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, образование висше;специалност: химични технологии.

 

8.Клас „Съдебни селскостопански експертизи”

8.1.         Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование висше,  специалност: ветеринарна медицина.

Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование висше,  специалност: ветеринарна медицина.

 

8.2.         Съдебна агротехническа експертиза

Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

Миглена Цанева Хаджийска, образование висше, специалност: зооинженер.

Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

 

 

9. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”

Тодор Колев Иванов, образование попувисше, специалност: трудово обучение и рисуване.

 

10. Клас „оценителни  експертизи”

 Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование висше, специалност:  горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше,  специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Румен Митков Минчев, образование висше,  специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Петко Николов Радев, образование висше,  специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Инж. Пенка Ангелова Василева, образование висше, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше,  специалност:  машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.

Наталия Пенкова Христова,  образование висше,  специалност: българска филология.

Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше,   специалност: промишлено и гражданско строителство- конструкции; оценител на недвижими имоти.

Милена Стоянова Йорданова, образование висше,   специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

Инж. Стефан Маринов Биков, образование висше, специалност: електрификация на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения.

Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование висше, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд. 

Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше,  специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

 Даниела Цонева Петрова – Нешева, образование висше;специалност: социално и застрахователно дело;  химични технологии; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайните насаждения.

Николай Михайлов Генков,образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР