Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
 СПРАВКИ ПО ДЕЛА    Влезли в законна сила  
 Влезли в законна сила дела

 

2018г.

 Януари 2018 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31  
 Февруари 2018 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15                        

 

2017г.

 Януари 2017 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31    
 Феруари 2017 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28      
 Март 2017 01 02 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31  
 Април 2017 03 04 05 06 07 10 11 12 13 18 19 20 21 24 25 26 27 28          
  Май 2017 02 03 04 05 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 25 26 29 30 31    
 Юни 2017 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30  
 Юли 2017 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31    
 Август 2017 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
 Септември 2017 01 04 05 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 25 26 27 28 29        
 Октомври 2017 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31  
 Ноември 2017 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30  
 Декември 2017 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 28 29          

  

СПРАВКА 

 2016г.   2015г.   2014г.   2013г.   2012г.   2011г.   2010г.   2009г.   2008г. 
   

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР