Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
Списък
Съдебни заседатели
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
 Координати на съда  
 Информация за контакти

Окръжен съд Ловеч

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: Ловеч, 5500, ул. Търговска 41

Телефони
Председател:                         (068) 68 98 68
Зам. председатели:               (068) 68 98 76,     (068) 68 98 83
Съдебен администратор:    (068) 68 98 98
Гл. Счетоводител:               (068) 68 98 88
Системен администратор: (068) 68 98 97

Факс:     (068) 60 10 48  

E-mail: los@gbg.bg

E-mail за изпращане на призовки и съобщения по реда на чл.42, ал.4 от ГПК: doc.los@abv.bg

 

Пишете на нашата електронна поща

 Приемно време на председателя на Окръжен съд - Ловеч 

Сряда от 15.00 до 17.00 ч.  

 

Банкова Информация валидна от 01 Септември 2012г.

Централна Кооперативна Банка - гр. Ловеч

Държавни такси:

Банкова сметка: BG48 CECB 9790 3169 9373 00

Вещи лица, Свидетели, Гаранции:

Банкова сметка: BG39 CECB 9790 3369 9373 00Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР