Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Нормативни актове
Примерни съдебни бланки
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Съдебни изпълнители - публични продани
Профил на купувача
 Съдии  
 СЪДИИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.ЛОВЕЧ
Председател на Окръжен съд – Ловеч

СЪДИИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.ЛОВЕЧ

 

 

Адм. ръководител – Председател:

Милена Петкова Вълчева

 

 

Евгения Павлова Иванова

Заместник председател

Магдалена Дочева Станчевска

Заместник председател

 

 

 

Съдии:

 

Севда Христова Дойнова

Йовка Иванова Казанджиева

Поля Стоянова Данкова

Татяна Генова Митева

Иван Начев Иванов

Николинка Георгиева Димитрова

Иваничка Йорданова Константинова

Емил Давидов Маринов

Васил Анастасов Анастасов

Зорница Маринова Ангелова

Пламен Иванов Пенов

 

 

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР